Ks. Borda współautorem programu duszpasterskiego

"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" – to hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, zaproponowanego przez Komisję Duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski. To pierwsza część trzyletniego cyklu "Duch, który umacnia miłość" stanowiącego kontynuację cyklu chrzcielnego, realizowanego w Kościele polskim w minionych latach. "Po czasie pracy nad świadomością chrzcielną, chcemy pochylić się nad świadomością, tego, że winniśmy być narzędziami Ducha Świętego i przemiany świata" – mówił przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP, abp Wiktor Skworc. Do pracy nad programem zaprosił on także dyrektora Wydziału Katechetycznego naszej Kurii, ks. Michała Bordę.

Pomocą w realizacji programu jest opracowane przez duszpasterzy 5 zeszytów, które trafią do wszystkich polskich parafii. To odpowiedź na prośbę księży, którzy sygnalizowali potrzebę przygotowania programu duszpasterskiego w praktycznej formie, przydatnej w codziennej pracy z wiernymi. Dlatego powstały osobne zeszyty: teologiczno-pastoralny, maryjny, homiletyczny, liturgiczny i katechetyczny. Współtwórcą ostatniego z nich, zawierającego m.in. katechezy dla dorosłych, członków parafialnych rad duszpasterskich oraz rodziców kandydatów do bierzmowania, jest ks. Michał Borda. Temat, który opracował to "Mistagogiczny wymiar wychowania we wspólnocie rodzinnej (wzrastanie rodziny w wierze realizacją zobowiązań sakramentalnych)".

"Potrzeba nam katechezy parafialnej, w tym katechezy dorosłych, aby taką formacją obejmować nie tylko dzieci i młodzież, ale także ich rodziców. Chrześcijaństwa nie wolno ograniczać do poziomu udziału w Mszy św. i przyjmowania sakramentów. Kościół musi proponować formację katechetyczną, teologiczną i pastoralną także dorosłym. Dzięki temu – w sytuacji rodziców dziecka przed bierzmowaniem – mają oni szansę pomóc mu w przyjęciu sakramentu w sposób odpowiedzialny, dojrzały i godny oraz w trwaniu po przyjęciu bierzmowania we wspólnocie Kościoła" – wyjaśnia ks. Borda. "Za pomoc w przygotowaniu katechezy serdecznie dziękuję ks. Piotrowi Kocotowi" – dodaje.

"Wiara bez uczynków jest martwa. Stąd potrzeba sformułowania i podjęcia konkretnych zobowiązań, by w duchu katechezy mistagogicznej doprowadzić młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania nie tylko do poznania Jezusa Chrystusa, nie tylko do okazjonalnego spotkania z Nim, ale do trwałej z Nim zażyłości. W niektórych miejscach dochodzi bowiem do duchowego "pustynnienia", będącego owocem projektu społeczeństw, które pragną budować się bez Boga albo niszczą swoje chrześcijańskie korzenie. Również własna rodzina lub miejsce pracy mogą stać się tym wyjałowionym środowiskiem, gdzie należy zachować wiarę i starać się nią promieniować. Towarzysząc naszym dzieciom w przygotowaniach, możemy na nowo odkryć radość naszej wiary, jej życiowe znaczenie dla nas, a we współczesny świecie znaleźć niezliczone znaki działania Boga oraz ostatecznego sensu życia. W dziele wychowania w wierze młodego pokolenia (przekazywania wiary) jesteśmy wezwani do: ponownego odkrycia prawdy o Jezusie Chrystusie, łączności z Kościołem, wierności zobowiązaniom chrzcielnym na co dzień" – czytamy w katechezie.


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.