Poświęcenie Archiwum Diecezjalnego

 Chociaż działa już od kilku miesięcy 9 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Archiwów, Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak uroczyście otworzył i poświęcił Archiwum Diecezji Sosnowieckiej im. ks. Jerzego Wolnego, mieszczące się w Będzinie przy ul. 9 Maja 2 (przy kościele Nawiedzenia NMP na os. Syberka). W uroczystości, na którą zaprosił ks. Tomasz Zmarzły, dyrektor Archiwum, udział wzięli kapłani, osoby zaangażowane w powstanie i działalność placówki, a także przedstawiciele zagłębiowskiego i małopolskiego towarzystwa genealogicznego. "Służycie diecezji i chronicie dziedzictwo narodowe" - mówił o działalności Archiwum Biskup.

 

Archiwum dostępne jest we wtorki, czwartki i soboty. Jako jednostka naukowa i edukacyjna służy wszystkim, którzy chcą skorzystać z jego zasobu – przede wszystkim osobom prowadzącym badania genealogiczne, ale także historykom czy socjologom. W specjalnych szafach zgromadzonych jest ponad 3 tysiące jednostek archiwalnych - ksiąg metrykalnych (duplikaty tych najnowszych, z ostatnich lat, by w razie nieszczęśliwego wypadku na parafii można było je odtworzyć oraz przekazane w depozyt najstarsze księgi z XVII wieku, m.in. ze Szreniawy, Chechła i Olkusza), akt parafialnych i konsystorskich oraz zabytkowych pergaminów, z których najstarsze pochodzą z XIV wieku.

"Archiwum powstało 1 października 2015 roku i do końca 2016 roku trwała jego organizacja, w tym odbieranie ksiąg metrykalnych i innych archiwaliów. Od stycznia przyjmuje wszystkich zainteresowanych - tych, którzy szukają informacji o swoich przodkach, ale także studentów, doktorantów i pasjonatów historii" - tłumaczy ks. Zmarzły. Chcąc skorzystać z zasobów Archiwum należy zwrócić się drogą telefoniczną, mailową bądź listowną z prośbą o udostępnienie wskazanych informacji. Po potwierdzeniu posiadania danych ksiąg należy przyjechać w umówionych godzinach i legitymując się dowodem osobistym wypełnić przygotowany druk. Istnieje możliwość wydania i przesłania aktu urodzenia (np. dla osób z zagranicy), jednak archiwum nie prowadzi kwerend i badań.

Patronem Archiwum został ks. Jerzy Wolny – pochodzący z parafii w Rogoźniku historyk, wieloletni opiekun biblioteki seminaryjnej. Był on dla wielu przykładem jak ważne jest zachowywanie tradycji i dbałość o historyczne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Na auli archiwum zgromadzono także przewieziony z krakowskiego Seminarium bogaty księgozbiór. Niedługo trafią tutaj także m.in. zabytkowe ornaty z parafii, które nie mają odpowiednich warunków do ich przechowywania.

Zdjęcia z marca 2017 roku:

W Archiwum znajduje się także czekający na dokładne opracowanie bogaty zbiór pamiątek po śp. Księdzu Biskupie Adamie Śmigielskim - fotografie, zapiski do kazań i wykładów, osobiste dokumenty, zaproszenia, pocztówki, dyplomy i podziękowania. Ciekawostką jest kilkadziesiąt niepozornych zeszytów szczelnie zapisanych pismem pierwszego pasterza naszej diecezji. W prowadzonym diariuszu zapisywał on godziny wstania z łóżka i odprawienia Mszy św., każde odbyte spotkanie, tematykę kazań bądź wykładów i wszelkie wyjazdy oraz najważniejsze wydarzenia.


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.