Kalendarz diecezjalny - sierpień

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA OGÓLNA:
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

1 VIII - WTOREK - ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA DOKTORA KOŚCIOŁA - wspomnienie obowiązkowe
73. rocznica Powstania Warszawskiego.
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Mt 13, 36-43.
Rocznica śmierci:
2003 - ksiądz Jan Nelec (Częstochowa, Dąbrowa Górnicza).

 

2 VIII - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Wj 34, 29-35; Mt 13, 44-46.
Albo:
ŚW. EUZEBIUSZAz VERCELI, BISKUPA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. PIOTRA JULIANA EYMARDA, PREZBITERA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie.

 

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183", 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo Mszę o powołania kapłańskie (zielony lub biały, MR s.131’’, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41). Po Mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów oraz o powołania.

 

3 VIII - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Wj 40, 16-21. 34-38; Mt 13, 47-53.
Rocznica śmierci:
2006 - ksiądz Stanisław Kopczyński (Strzemieszyce).

 

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (biały, MR s.186" lub MR s.279; Pf o NSPJ - nr 48). Po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające (KLP s.232n).

 

4 VIII - PIĄTEK - ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37;Mt 13, 54-58.

 

5 VIII - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza, I Nieszpory z osiemnastej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) XVII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Kpł 25, 1. 8-17; Mt 14, 1-12.
Albo:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI NMP - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólne o NMP, 1-4 Pf o NMP – nr 55-58.
Czytania: (L, t.VI, s.249n) Ap 21,1-5a; Łk 11,27-28.
ZMIANA LITURGII GODZIN - TOM IV

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj osiemnasta Niedziela zwykła. Po każdej Mszy św. adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
2. W środę, 9 sierpnia, z Olkusza wyruszy Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątników otaczajmy życzliwą modlitwą.

 

6 VIII – OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z osiemnastej Niedzieli zwykłej, II tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 55, 1-3a; Rz 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu i Tucznawie.

 

7 VIII - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XVIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Lb 11, 4b-15; Mt 14, 22-36.

 

8 VIII - WTOREK - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ w SOSNOWCU
LG: Of z tekstów wspólnych na poświęcenie kościoła (LG, t.IV, s.1396n), II tydzień psałterza.
Msza: # (biały) w rocznicę poświęcenia innego kościoła (MR s.3"), Chwała, 2 Pf na rocznicę poświęcenia kościoła - nr 51.
Czytania: (L, t.VI, s.20*-39*) 1 Kor 3,9b-11.16-17; Mt 16,13-19 lub inne do wyboru.

W Bazylice Katedralnej w Sosnowcu:
8 VIII - WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ w SOSNOWCU
LG: wł. (LG, t.IV, s.1393n), I Nieszpory uroczystości z tekstów wspólnych na poświęcenie kościoła.
Msza: ## (biały) w rocznicę poświęcenia własnego kościoła (MR s.2"), Chwała, Wierzę, 1 Pf na rocznicę poświęcenia kościoła - nr 51, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t.VI, s.20*-39*) 1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-11.16-17; Mt 16,13-19 lub inne do wyboru.

 

9 VIII - ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY od KRZYŻA, DZIEWICY i MĘCZENNICY - PATRONKI EUROPY
LG: Of wł. (LG Dodatek, s.17n), II tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł. (MR Dodatek, s.13n), Chwała, Pf o męczennikach - nr 72.
Czytania: (L, t.VI, s.255n) Oz 2, 16b.17b.21-22; Mt 25, 1-13 lub Mt 16, 24-27.

 

10 VIII - CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA i MĘCZENNIKA
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1035n), II tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, Pf o męczennikach - nr 72.
Czytania: (L, t.VI, s.258n) Mdr 3, 1-9 (2 Kor 9, 6-10); J 12, 24-26.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach.

 

11 VIII - PIĄTEK - ŚW. KLARY, DZIEWICY - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dz. lub o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Pwt 4, 32-40; Mt 16,24-28.

 

12 VIII - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza, I Nieszpory z dziewiętnastej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) XVIII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Pwt 6, 4-13; Mt 17, 14-20.
Albo:
ŚW. JOANNY FRANCISZKI de CHANTAL, ZAKONNICY - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia z 12 grudnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł. z 12 grudnia, wspólna o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dziewiętnasta Niedziela zwykła.
2. We wtorek, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po Mszach św. błogosławieństwo ziół i kwiatów (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.287n).
3. Zapraszamy do udziału w diecezjalnych pielgrzymkach na Jasną Górę.

 

13 VIII – DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dziewiętnastej Niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 Krl 19, 9a. 11-13; Rz 9, 1-5; Mt 14, 22-33.
Rocznica sakramentu święceń:
1961 - ksiądz Płatek E.
Rocznica śmierci:
2009 - ksiądz Antoni Śliwa (Częstochowa, Zendek).

 

14 VIII - PONIEDZIAŁEK - ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA i MĘCZENNIKA - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości Wniebowzięcia NMP.
Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Pwt 10, 12-22; Mt 17, 22-27.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej, Łazach i Olkuszu.

 

15 VIII – WTOREK - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1064n).
Msza: ## (biały) wł.: w wigilę, w dzień, Chwała, Wierzę, Pf o Wniebowzięciu NMP - nr 61, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania w wigilię: (L, t.VI, s.270n) 1Krn 15, 3-4.15-16; 16, 1-2; 1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 27-28.
Czytania w dzień: Ap 11, 19a;12,1.3-6a.10ab; 1Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Braciejówce, Dąbiu, Jeżówce, Okradzionowie, Sosnowcu i Wojkowicach - Żychcicach.
Rocznica sakramentu święceń:
1952 - ksiądz Andrzejewski.

 

16 VIII - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XIX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Pwt 34, 1-12; Mt 18, 15-20.
Albo:
ŚW. STEFANA WĘGIERSKIEGO - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólne o św. mężczyznach, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Stefan Gibała.
Rocznica sakramentu święceń:
1959 - ksiądz Stępień E.

 

17 VIII - CZWARTEK - ŚW. JACKA, PREZBITERA - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Joz 3, 7-10a. 11. 13-17; Mt 18, 21 – 19, 1.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Jacka w Sosnowcu.
Dzień imienin: Jacka
obchodzą księża: Doroszewski, Furtak, Kawala, Kmieć, Konieczny, Piwowarski, Sablik, Zdrach.
Rocznica sakramentu święceń:
1958 - księża: Bartkiewicz, Surmiński.
Rocznica śmierci:
2005 - ksiądz Zygmunt Nawrocki (Kielce, Giebło).

 

UWAGA:
Jutro trzeci piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Miłosierdziu Bożym (biały, MR s.201"; ME IV).

 

18 VIII - PIĄTEK- DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XIX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Joz 24, 1-13; Mt 19, 3-12.

 

19 VIII - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza, I Nieszpory z dwudziestej Niedzieli zwykłej.
Msza: (zielony) XIX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15.
Albo:
ŚW. JANA EUDESA, PREZBITERA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólne o pasterzach lub zakonnikach, Pf o pasterzach - nr 73 lub Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta Niedziela zwykła.
2. W środę, 23 sierpnia, rozpoczyna się w Będzinie piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
3. Pod koniec wakacji organizujemy uroczyste podziękowanie za żniwa. Odbędzie się ono w jedną z najbliższych niedziel we wszystkich kościołach, tak na wsi, jak i w miastach. Podczas Mszy św. obrzęd błogosławieństwa zbiorów (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.289n). Można odprawić Mszę św. dziękczynną za zbiory. Można też użyć formularza Mszy św. po zebraniu plonów ziemi (MR s.158").
4. W sobotę, 26 sierpnia, uroczystość NMP Częstochowskiej.

 

20 VIII – DWUDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwudziestej Niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 56, 1. 6-7; Rz 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28.

 

21 VIII - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Sdz 2, 11-19; Mt 19, 16-22.

 

22 VIII - WTOREK - NMP, KRÓLOWEJ - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.
Czytania: (L, t.VI, s.285n) Iz 9, 1-3.5-6; Łk 1, 26-38.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Osieku i Strzyżowicach.
Rocznica sakramentu święceń:
2009 - ksiądz Nowak K.

 

23 VIII - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Sdz 9, 6-15; Mt 20, 1-16a.
Albo:
ŚW. RÓŻY z LIMY, DZIEWICY - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dz. lub zakonnikach, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub Pf o dz. i zakonniach - nr 74 albo 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

 

24 VIII - CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1098n), IV tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała,1-2 Pf o Apostołach – nr 67-68.
Czytania: (L, t.VI, s.288n) Ap 21, 9b-14; J 1, 45-51.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. św. Bartłomieja w Chlinie, Ciągowicach i Jerzmanowicach.
Rocznica sakramentu święceń:
1957 - księża: Mrówka, Woźniak Z.

 

25 VIII - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości NMP Częstochowskiej.
Msza: (zielony) XX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Mt 22, 34-40.
Albo:
ŚW. LUDWIKA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości NMP Częstochowskiej.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o św. mężczyznach, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Albo:
ŚW. JÓZEFA KALASANTEGO, PREZBITERA - wspomnienie dowolne
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości NMP Częstochowskiej.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o pasterzach lub o wychowawcach, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

 

26 VIII - SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1106n).
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub Pf o NMP Królowej Polski - nr 62, odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, II Nieszpory z Uroczystości NMP Częstochowskiej.
Czytania: (L, t.VI, s.291n) Prz 8, 22-35 (Iz 2, 2-5); Ga 4, 4-7; J 2, 1-11.
Uroczystość tytułu kościoła:
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Dąbrowie Górniczej, Kosmolowie, Mostku, Rodakach i Sosnowcu.
OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła.
2. W przyszłą niedzielę, 3 września, przypada dzień imienin Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach, aby dobry Bóg darzył naszego Pasterza obficie swoim błogosławieństwem, a Święty Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski.
3. W piątek, 1 września, 78. rocznica wybuchu II wojny światowej. Modlić się będziemy za poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny. Odprawimy w tym dniu Mszę św. (MR s.154") na rozpoczęcie zajęć w szkole. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny udzielimy specjalnego błogosławieństwa (Obrzędy błogosławieństw, t.2, s.300n). Przypominamy o spowiedzi dla dzieci i młodzieży na początek nowego roku nauki.

 

27 VIII - DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza za parafian.
LG: Of z dwudziestej pierwszej Niedzieli zwykłej, I tydzień psałterza.
Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 22, 19-23; Rz 11, 33-36; Mt 16, 13-20.
Rocznica sakramentu święceń:
1995 - ksiądz Rozner Sł.

 

28 VIII - PONIEDZIAŁEK - ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA i DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 1, 1-5. 8b-10; Mt 23, 1. 13-22 .

 

29 VIII - WTOREK - MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA - wspomnienie obowiązkowe
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) wł., Pf o św. Janie Chrzcicielu - nr 64.
Czytania: (L, t.VI, s.299n) Jr 1, 17-19; Mk 6, 17-29.
Dzień imienin:
obchodzi ksiądz Jan Wadas.

 

30 VIII - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32.
Rocznica śmierci:
1993 - ksiądz Stanisław Grunwald (Sosnowiec).

 

31 VIII - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła – nr 36-41.
Czytania: 1 Tes 3, 7-13; Mt 24, 42-51.
Rocznica sakramentu święceń:
1985 - ksiądz Dyliński.


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.