Kalendarz diecezjalny - listopad

Przedstawiamy diecezjalny kalendarz liturgiczno-pastoralny na miesiąc listopad. Jednocześnie informujemy, że kalendarz na bieżący miesiąc jest zawsze dostępny w zakładce "DIECEZJA" górnego menu na naszej stronie.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY

INTENCJA OGÓLNA:

Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

INTENCJA MISYJNA:

Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych.

2. Przypominamy, że:

a. wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest odpustem zupełnym, a w pozostałe dni roku jest odpustem cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień;

b. wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz, Wierzę, w Dzień Zaduszny mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: Spowiedź, Komunia św. oraz modlitwa według intencji Ojca Świętego. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego, aż do północy z 2 na 3 listopada. W intencji Ojca Świętego można odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli brak wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy. Ponieważ nie jesteśmy pewni posiadania odpowiednich dyspozycji dlatego można więcej razy wypełniać warunki zyskania odpustu zupełnego.

3. Przez cały tydzień modlimy się za zmarłych wymienianych w wypominkach.W kościele ustawiamy paschał na znak zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa nad śmiercią oraz szatanem.

4. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest „przedsionkiem nieba". Cały listopad jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych. Modlitwy, możliwość uzyskania odpustu za zmarłych wedle wiary Kościoła, pomagają im dostąpić chwały nieba.

 

1 XI - CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Msza za parafian.

LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1307n ).

Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Wszystkich Świętych - nr 69, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: (L, t.VI, s.380n) Ap 7,2-4.9-14; 1J 3,1-3; Mt 5,1-12a.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. Wszystkich Świętych w Siemoni.

 

UWAGA:

1. Dzisiaj po południu należy odprawić na cmentarzu procesję z pięcioma stacjami. Winna ona rozpoczynać się lub kończyć Mszą św. z uroczystości Wszystkich Świętych. Procesję można urządzić także w dniu wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych.

2. W Dniu Zadusznym, na podstawie Konstytucji Apostolskiej Benedykta XV, każdy kapłan może celebrować trzy Msze św. Jedną ofiaruje według własnej intencji (za nią może pobrać stypendium), drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża. Celebrans może dowolnie wybierać formularze mszalne ze wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Czytania do tych Mszy św. można również wybrać z Lekcjonarza na Msze za zmarłych (L, t.VII, s.531n).

3. Jeżeli w tym dniu wypadnie pogrzeb, celebruje się Mszę św. według formularza wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych biorąc kolektę z Mszy pogrzebowej.

 

2 XI - PIĄTEK - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH DZIEŃ ZADUSZNY

LG: Of wł. (LG t.IV, s.1324n).

I Msza: (fioletowy lub czarny) wł., 1-5 Pf o zmarłych - nr 86-90, można udzielić uroczystego błogosławieństwa (MR s.393*).

Czytania: (L, t.VI, s.383n) Hi 19,1.23-27a; 1Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a.

II Msza: (fioletowy lub czarny) wł., 1-5 Pf o zmarłych - nr 86-90.

Czytania: Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11,32-45.

III Msza: (fioletowy lub czarny) wł., 1-5 Pf o zmarłych - nr 86-90.

Czytania: Mdr 3,1-6.9; 2Kor 4,14-5,1; J 14,1-6.

 

UWAGA:

Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103' lub wspólne - MR s.5"; 1-4 Pf o NMP - nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania Loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi (KLP s.246n).

 

3 XI - SOBOTA - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza,I Nieszpory z trzydziestej pierwszej Niedzieli zwykłej.

Msza: (zielony) XXX Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Flp 1,18b-26; Łk 14,1.7-11.

Albo:

ŚW. MARCINA de PORRES, ZAKONNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzydziestej pierwszej Niedzieli zwykłej.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Albo:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - WSPOMNIENIE DOWOLNE w SOBOTĘ

LG: Of ze wspomnienia NMP w sobotę, II tydzień psałterza, I Nieszpory z trzydziestej pierwszej Niedzieli zwykłej.

Msza: (biały) wspólna o NMP (MR s.5"), 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Zesłania Ducha św. w Sosnowcu.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła. Po każdej Mszy św. adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

2. W piątek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Matki kościołów całego świata.

3. W niedzielę, 11 listopada, przypada 94. rocznica odzyskania niepodległości. W bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej o godzinie 12.00 rozpocznie się Pielgrzymka Kombatantów.

 

4 XI - TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

Msza za parafian.

LG: Of z trzydziestej pierwszej Niedzieli zwykłej, III tydzień psałterza.

Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rokitnie Szlacheckim.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. św. Karola Boromeusza w Jaworznie.

DZIEŃ IMIENIN: KAROLA

obchodzą księża: Banasik, Grabowski, Malasiewicz.

ROCZNICA ŚMIERCI:

1997 - ksiądz Stanisław Oleś (Kielce, Ogrodzieniec).

 

5 XI - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Flp 2,1-4; Łk 14,12-14.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Józefa w Jaworznie - Jeziorkach.

DZIEŃ IMIENIN: SŁAWOMIRA

obchodzą księża: Karaś, Rozner, Woźniak.

 

6 XI - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Flp 2,5-11; Łk 14,15-24.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Narodzenia NMP w Szreniawie.

DZIEŃ IMIENIN: LEONARDA

obchodzą księża: Sobczyk, Zagórski.

 

7 XI - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Flp 2,12-18; Łk 14,25-33.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. w Strzegowie.

 

8 XI - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, III tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXI Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Flp 3,3-8a; Łk 15,1-10.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Zesłania Ducha św. w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach.

 

9 XI - PIĄTEK - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

LG: Of wł. (LG, t.IV, s.1331n), III tydzień psałterza.

Msza: # (biały) wspólna w rocznicę poświęcenia innego kościoła (MR s.3"), Chwała, 2 Pf na poświęcenie

kościoła - nr 52.

Czytania: (L, t.VI, s.393n) Ez 47,1-2.8-9.12 lub 1Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Sosnowcu.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

Jutro w kościele pw. św. Barbary w Sosnowcu o godzinie 11.00 sprawowana będzie Msza św. połączona z udzielaniem sakramentu bierzmowania dorosłym.

 

10 XI - SOBOTA - ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA i DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza, I Nieszpory z trzydziestej drugiej Niedzieli zwykłej.

Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Flp 4,10-19; Łk 16,9-15.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj trzydziesta druga Niedziela zwykła.

2. Za tydzień w dekanatach: Trójcy św. w Będzinie, św. Stanisława w Czeladzi i NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej wychowawcy oraz alumni spotkają się z wiernymi na wspólnej modlitwie w intencji Seminarium i nowych powołań do życia kapłańskiego.

 

11 XI - TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

94. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza za parafian.

LG: Of z trzydziestej drugiej Niedzieli zwykłej, IV tydzień psałterza.

Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie - Łagiszy.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej i Zadrożu.

DZIEŃ IMIENIN: MARCINA

obchodzą księża: Kruszak, Majcher, Olszewski, Warta, Zbanuch.

 

12 XI - PONIEDZIAŁEK - ŚW. JOZAFATA, BISKUPA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.

Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Tt 1,1-9; Łk 17,1-6.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Antoniego w Wojkowicach.

DZIEŃ IMIENIN: WITOLDA

obchodzi ksiądz Pękalski.

 

13 XI - WTOREK - ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA i KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.

Msza: (czerwony) wł., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Tt 2,1-8.11-14; Łk 17,7-10.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Jadwigi w Rogoźniku.

DZIEŃ IMIENIN: STANISŁAWA

obchodzą księża: Łyp, Pułka, Rozner.

ROCZNICA ŚMIERCI:

2000 - ksiądz Józef Janson (Sosnowiec).

 

14 XI - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Tt 3,1-7; Łk 17,11-19.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Stanisława w Zendku.

ROCZNICA SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ:

2009 - ksiądz Tarasek.

 

15 XI - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Flm 7-20; Łk 17,20-25.

Albo:

ŚW. ALBERTA WIELKIEGO, BISKUPA - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach lub o doktorach Kościoła, Pf o pasterzach - nr 73 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Franciszka w Niegowonicach.

 

UWAGA:

Jutro trzeci piątek miesiąca. Można celebrować Mszę św. wotywną o Miłosierdziu Bożym (biały, MR s.201"; ME IV).

 

16 XI - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, IV tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXII Niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: 2 J 4-9; Łk 17,26-37.

Albo:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA RZYMSKICH BAZYLIK ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia (LG, t.IV, s.1365n), IV tydzień psałterza.

Msza: (biały) wł. z 18 listopada, 1Pf o Apostołach - nr 67.

Czytania: (L, t.VI, s.405n) Dz 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33.

Albo:

ŚW. MAŁGORZATY SZKOCKIEJ - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, 1-2 Pf o św. - nr 70-71 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Albo:

ŚW. GERTRUDY, DZIEWICY - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o dz., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. NMP Królowej Polski w Jaworznie - Sobieski.

 

17 XI - SOBOTA - ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory z trzydziestej trzeciej Niedzieli zwykłej.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: 3 J 5-8; Łk 18,1-8.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie-Szczakowej.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj trzydziesta trzecia Niedziela zwykła.

2. We wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego - patrona naszej sosnowieckiej diecezji. Nasz Kościół i Pasterzy polecajmy dobremu Bogu.

3. W czwartek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Wyrażamy wdzięczność i modlimy się za naszego pana organistę i wszystkich należących do chóru oraz scholi.

4. W przyszłą Niedzielę, ostatnią w roku liturgicznym, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 

18 XI - TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

Msza za parafian.

LG: Of z trzydziestej trzeciej Niedzieli zwykłej, I tydzień psałterza.

Msza: # (zielony) wł., Chwała, Wierzę, 1-8 Pf na Niedziele zwykłe - nr 28-35, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie.

DZIEŃ IMIENIN: ROMANA

obchodzi ksiądz Patyk.

 

19 XI - PONIEDZIAŁEK - BŁ. SALOMEI, ZAKONNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (biały) wł., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 1,1-4; 2,1-5a; Łk 18,35-43.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żychcicach.

 

20 XI - WTOREK - ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA, PATRONA DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (biały) wł. (MR Dodatek, s.19n), Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

DZIEŃ IMIENIN: RAFAŁA

obchodzą księża: Kordaszewski, Tetela.

 

21 XI - ŚRODA - OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o NMP, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58.

Czytania: (L, t.VI, s.415) Za 2,14-17; Mt 12,46-50.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach.

DZIEŃ IMIENIN: JANUSZA

obchodzą księża: Bochenek, Glanowski, Grela, Kania, Pieśniewski, Rakoczy, Sroka, Stach.

 

22 XI - CZWARTEK - ŚW. CECYLII, DZIEWICY i MĘCZENNICY - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 5,1-10; Łk 19,41-44.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. NSPJ i NMP Wspomożycielki Wiernych w Wysokiej.

ROCZNICA ŚMIERCI:

1992 - ksiądz Ludwik Sośnierz (Siewierz).

 

23 XI - PIĄTEK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, I tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXIII tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 10,8-11; Łk 19,45-48.

Albo:

ŚW. KLEMENSA I, PAPIEŻA i MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach lub papieżach, Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Albo:

ŚW. KOLUMBANA, OPATA - WSPOMNIENIE DOWOLNE

LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o misjonarzach lub zakonnikach, Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych.

 

24 XI - SOBOTA - ŚW. ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA i TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW - WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE

LG: Of ze wspomnienia (LG Dodatek, s.33), I tydzień psałterza, I Nieszpory z uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Msza: (czerwony) wł. (MR Dodatek, s.21), Pf o męczennikach - nr 72 lub 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 11,4-12; Łk 20,27-40.

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie - Syberce.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiaj trzydziesta czwarta Niedziela zwykła. Obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Oddajemy siebie, swoje życie oraz całą ludzkość Jezusowi Królowi.

2. Za tydzień pierwsza Niedziela Adwentu.

3. W przyszłą Niedzielę w dekanatach św. Antoniego, NSPJ w Dąbrowie Górniczej, św. Barbary w Sosnowcu oraz św. Andrzeja w Olkuszu wychowawcy oraz alumni spotykają się w parafiach z wiernymi na wspólnej modlitwie w intencji Seminarium.

 

UWAGA:

Jutro we wszystkich kościołach parafialnych przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, należy odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi (KLP s.242n).

 

25 XI - NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Msza za parafian.

LG: Of wł. (LG t.IV, s.444n).

Msza: ## (biały) wł. (MR s.281n), Chwała, Wierzę, Pf o Chrystusie Królu - nr 49, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

Czytania: Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37.

ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO:

Parafia pw. św. Faustyny w Będzinie.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu, Jaworznie, Sąspowie, Ulinie Wielkiej i Wolbromiu.

ROCZNICA ŚMIERCI:

2003 - ksiądz Wacław Wiciński (Sosnowiec).

 

26 XI - PONIEDZIAŁEK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXIV tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 14,1-3.4b-5; Łk 21,1-4.

 

FORMACJA STAŁA PREZBITERÓW

Od wtorku do czwartku (27 - 29 listopada) kapłani naszej diecezji uczestniczą w rekolekcjach w Domu pw. św. Józefa w Będzinie.

 

27 XI - WTOREK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXIV tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 14,14-20; Łk 21,5-11.

ROCZNICA ŚMIERCI:

1993 - ksiądz Jan Matera (Jeżówka).

 

28 XI - ŚRODA - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXIV tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 15,1-4; Łk 21,12-19.

DZIEŃ IMIENIN: GRZEGORZA

obchodzi ksiądz: Więckowicz.

DZIEŃ IMIENIN: ZDZISŁAWA

obchodzą księża: Hopciaś, Reterski.

 

29 XI - CZWARTEK - DZIEŃ POWSZEDNI

LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.

Msza: (zielony) XXXIV tydzień zwykły, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.

Czytania: Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Łk 21,20-28.

 

30 XI - PIĄTEK - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

LG: Of wł. (LG, t. I, s.959n), II tydzień psałterza.

Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 1-2 Pf o Apostołach - nr 67-68.

Czytania: (L, t.VI, s.419n) Iz 49,1-6 (Rz 10,9-18); Mt 4,18-22.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:

pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

DZIEŃ IMIENIN: ANDRZEJA

obchodzą księża: Białek, Bil, Ciesielski s., Ciesielski j., Cieślik, Ciszewski, Domagała, Gliszta, Górka, Kowaliński, Lang MI, Lis, Małodobry, Michniewski, Milej, Mróz, Nikiel, Polit, Stasiak, Stępień, Uliniarz, Wieczorek.

ROCZNICA SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ:

1962 - ksiądz Ciesielski s.


 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.